ข่าวจากสาขาวิชาวิทย์กีฬา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภัคพงษ์ ชีทาม (เจมส์) หรือ เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันมวยไทยอาชีพ ในรายการ ISI PALM (ไอเอสไอ พราม) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภัคพงษ์ ชีทาม (เจมส์) หรือ เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันมวยไทยอาชีพ ในรายการ ISI PALM (ไอเอสไอ พราม) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยแข่งขันไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันแบบมวยรอบ เก็บคะแนน   ซึ่ง”เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญลักษณ์” เป็นนักกีฬามวยไทย 1 [อ่านต่อ..]

1,247 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมให้โอวาทโดยอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ 1.อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ วงษาวดี 2.รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ ตัณฑวณิช 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเศษ ชินวงศ์ 5.อาจารย์ ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์     624 total views, 1 views [อ่านต่อ..]

624 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ดร. พิศิษฐ ตันฑวณิช ผศ.ดร. ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ วงษาวดี ผศ.ดร. วิเศษ ชิณวงศ์ อาจารย์ ดร. ชินวัตร บุปผาวัลย์ ในวันที่ 19 กันยาย1 ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ทกำหนดการ 18.00 น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 18.15 น. – พิธีแสดงมุทิตาจิต – [อ่านต่อ..]

722 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง เนื่องจากสาย fiber Optic เสียหาย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ระบบอินเตอร์เน็ตของคณะครุศาสตร์ไม่สามารถใช้งานได้ เบื้องต้นตรวจสอบเครือข่ายภายในปกติ ได้ทำการตรวจสอบปัญหาโดยเร่งด่วน และพบว่าสถานะการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic ที่เชื่อมต่อต้นทางจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ปลายทางคณะครุศาสตร์ เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานเป็นปกติดังเดิม ขออภัยในความไม่สะดวก 650 total views, no views today

650 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ นายเตชิน ปกจ๋าย คว้าเหรียญทองแดง กีฬาเอเซียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโอนีเซีย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเตซิน ปกจ๋าย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาจักสีลัต ในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 1,065 total views, 1 views today

1,065 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

เรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564)

เรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  1,338 total views, 1 views today

1,338 total views, 1 views today

ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มาศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2,156 total views, 2 views today

2,156 total views, 2 views today