..

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560 “..ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา..” รองศาสตราจารย์ธงชัย วงศ์เสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ *การแต่งกาย ชุดสุภาพ ผ้าไทย*     407 total views, [อ่านต่อ..]

407 total views, 16 views today

..

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 197 total views, 1 views today

197 total views, 1 views today