ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจาณาผลการเรียน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.พิจารณาผลการเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู   388 total views, 1 views today

388 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่12 มกราคม พศ.2562 โดยจัดงานวันเด็กใน 3 จุดคือ 1. จุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.จุดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 3.จุดเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนขนม ตุ๊กตาอุปกรณ์การศึกษาจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์และได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมด็องเร็คเพื่อใช้สำหรับแจกในงานวันเด็กในปีนี้ 145 total views, no views today

145 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเป็นประธาน เปิดงาน ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเข่าเหล่านนั้นจะเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้ที่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต และจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดย คณะครุศาสตร์ได้แบ่งการจัดงานวันเด็ก 3 จุดดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย [อ่านต่อ..]

206 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 04.00 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ประจำสาขา เจ้าหน้าที่สาขา สโมสรคณะครุศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีกำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  โดยแบ่งแต่ละสาขาประจำจุด ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ = สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2.ลานเทศบาลเมืองสุรินทร์ =สาขาการประถมศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา [อ่านต่อ..]

473 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 พ.ต.ท.บารมี อำไพพิศ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.21 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริฯ ใน รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ.โพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ ในวันที่ 29 ม.ค.62 โดยมี นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สุรินทร์,พ.ต.อ.สุภัทร [อ่านต่อ..]

896 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 3.การแก้ไขผลการเรียน 1,050 total views, no views [อ่านต่อ..]

1,050 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงแบ่งปั่น สานสัมพันธ์ ชาวม่วง-เขียว ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในงาน “ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงแบ่งปั่น สานสัมพันธ์ ชาวม่วง-เขียว ประจำปี 2561” พร้อมทั้งผู้บริหารทุกคณะ ร่วมมอบความสุขและมอบของรางวัลปีใหม่ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 100 total views, no views today

100 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วม ภายในงานมีการจับสลากให้ของขวัญแก้นักศึกษา และมอบของขวัญมอบให้กับนักศึกษาโดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และร่วมรับประทานอาหารกลาองวันร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41 110 total views, no views today

110 total views, no views today