ข่าวทั่วไป

งานแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณบดีทั้ง 6 คณะ ร่วมแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก กล่าวต่อสื่อมวลชน จ.สุรินทร์ ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร [อ่านต่อ..]

544 total views, 58 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมหารือการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 294 total views, 2 views today

294 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะครุศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลกรสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้น และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร 41 2,215 total views, no views today

2,215 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเวียน ครั้งที่ ๔” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ [อ่านต่อ..]

512 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่16-17 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ตรงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนานักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านกีฬา ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการใช้การออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์     1,345 total views, no views today

1,345 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจเอกสารการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 การตรวจเอกสารการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 3 อาคาร 41 ณ ห้องช้างเผือก 431 total views, no views today

431 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 การรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 3 อาคาร 41 ณ ห้องช้างเผือก ห้องแดง และห้องช้างกระ 465 total views, no views today

465 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องประชุมช้างเผือกชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับโรงเรียนสาธิตราชภัฏที่จะมาแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อาคาร [อ่านต่อ..]

1,756 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กีฬาสีภายใน สาขา ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงยิมเนเซียม สาขา ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในสาขาเดียวกัน และอีกทั้งเป็นการได้ออกกำลังกายให้แข็งแรงอีกด้วย                                       Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 320 total views, no views [อ่านต่อ..]

320 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ร่วมกับทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 800 total views, no views today

800 total views, no views today