ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ร่วมกับทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 8 total views, 8 views today

8 total views, 8 views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ร่วมกับทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ 559 total views, 5 views today

559 total views, 5 views today

ข่าวทั่วไป

Big Cleaning Day ประจำปี 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุไร จันทมัตตุการ  พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และพันธมิตรร่วมใจ Big Cleaning Day ประจำปี 2560” เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เหมาะกับการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการสร้างกิจกรรมความสามัคคีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาอีกด้วย   1,247 total views, no views today

1,247 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนานำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นเพิ่มเติม)

1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุพัตรา คำสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นเพิ่มเติม) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 302 total views, no views today

302 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดสุรินทร์  ณ พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 421 total views, no views today

421 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์และบุคคลากรคณะครุศาสตร์

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ๑.แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ ๑ ๒.การจัดตั้งสหกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๓.การแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   932 total views, no views today

932 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีสมโภชน์กองกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะครุศาสตร์เข้าร่วมแห่พิธีสมโภชน์กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 443 total views, no views today

443 total views, no views today