ประกาศ

กำหนดการในการรับรายงานตัวนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัว (หนังสือแจ้งความประสงค์ฯ) ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง ปล.เอกสารแยกเป็นชั้นปี   864 total views, 344 views today

864 total views, 344 views today

ประกาศ

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง อนุมัติคำร้องขอแก้ “I” ในภาคเรียนที่ 1/2561

**สามารถดูบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแก้ I ได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 41** 807 total views, 123 views today

807 total views, 123 views today

ประกาศ