ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ นายเตชิน ปกจ๋าย คว้าเหรียญทองแดง กีฬาเอเซียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโอนีเซีย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเตซิน ปกจ๋าย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาจักสีลัต ในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 1,206 total views, no views today

1,206 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการไหว้ครูพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ อาจารย์กิตติศักดิ์ มีเจริญ ประธานสาขาวิชาพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไหว้ครูพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงยิมพลศึกษา โดยสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขียนข่าวโดย นายชูสกุล เกษฎา 1,258 total views, no views today

1,258 total views, no views today