ประกาศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 18/2560

24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 18/2560  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41   81 total views, 3 views today

81 total views, 3 views today

ประกาศ

ประชุมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการตรวจเอกสารการสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560

24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 ที่จะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเปิดสมัครในวันที่ 27 พฤศจิกายน – 16 ธัวาคม 2560 นี้ โดยมีเจ้าหน้าที่สาขาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 133 total views, 3 views today

133 total views, 3 views today

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์  บริการPrintเอกสาร ฟรี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢 ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ บริการPrintเอกสาร 📌ฟรี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 📌 📌 ——————————————————————– หมายเหตุ : โดยผู้ใช้บริการต้องนำกระดาษมาเพื่อPrintเอกสารทุกครั้ง 89 total views, 3 views today

89 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ร่วมกับทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 255 total views, 1 views today

255 total views, 1 views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และทำความเข้าใจแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกหลักสูตร ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และทำความเข้าใจแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ชั้นปีที่ 1-5 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา… (สกอ.) จะเปิดระบบออนไลน์รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [อ่านต่อ..]

629 total views, no views today