ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒฯาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 2.คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

66 total views, 66 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561

เมื่อวาน (18 พ.ย.2561) กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 08.30 น.ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ไปทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ในการทอดกฐินในครั้งนี้ได้มีญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้ตั้งเป็นกองกฐินร่วม เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธสุรินทรพร หน้าตัก ๙.๙๙ เมตร สำหรับยอดกฐินทั้งหมด ๙๕๐,๓๖๑ บาท ในนามคณะครุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

280 total views, 280 views today

ข่าวทั่วไป

ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีและพิธีสมโภชน์องค์กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีจากอาคาร 41 เคลื่อนไปยังหอประชุมใหญ๋ และร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินใหญ่ โดยกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ  ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญและเกิดความศรัทธาในประพุทธศาสนาพร้อมทั้งสืบทอดประเพณีการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงสืบไปนั้น   1,092 total views, 120 views today

1,092 total views, 120 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2561

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ตามที่ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ในครั้งนี้ 1,121 total views, 38 views today

1,121 total views, 38 views today