ข่าวทั่วไป

พิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตุถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย 2.เพื่อให้นักศึกษาได้พุงระลึกถึงพระคุณของบูรพาคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความกตัญญุกตเวที 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและเกิดความสามัคคี **สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**      2,106 total views, 1 views today

2,106 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

เวลา 11.00 น.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมมีตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระดำริในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป 1,868 total views, 4 views today

1,868 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

“ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ซึ่งจัดพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ [อ่านต่อ..]

686 total views, 2 views today

No Picture
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ