ข่าวทั่วไป

พิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตุถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย 2.เพื่อให้นักศึกษาได้พุงระลึกถึงพระคุณของบูรพาคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความกตัญญุกตเวที 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและเกิดความสามัคคี **สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**      2,189 total views, no views today

2,189 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

เวลา 11.00 น.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมมีตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระดำริในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป 2,013 total views, no views today

2,013 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

“ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ซึ่งจัดพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ [อ่านต่อ..]

777 total views, 1 views today

No Picture
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ