ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำ 2561 พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้น ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท 276 total views, 276 views today

276 total views, 276 views today

ข่าวทั่วไป

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะครุศาสตร์ สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมร้องเพลง และตัวแทนนักศึกษาได้มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะครุศาสตร์ทั้งสิ้น ๕ ท่าน ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.พิศิษฐ ตัณฑวณิช [อ่านต่อ..]

512 total views, 202 views today