ในวันพุธที่ 28มิย นี้เวลา13.00 -18.00 น.ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต้องปิดบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

908 total views, 3 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*