เรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564)

เรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

1,499 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*