เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

  1. รศ.ดร. พิศิษฐ ตันฑวณิช
  2. ผศ.ดร. ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี
  3. อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ วงษาวดี
  4. ผศ.ดร. วิเศษ ชิณวงศ์
  5. อาจารย์ ดร. ชินวัตร บุปผาวัลย์

ในวันที่ 19 กันยาย1 ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ทกำหนดการ

18.00 น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

18.15 น. – พิธีแสดงมุทิตาจิต

– ร่วมรับประทานอาหาร/มอบของที่ระลึก

– ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก

21.00 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

812 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*