ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมให้โอวาทโดยอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์

1.อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ วงษาวดี

2.รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ ตัณฑวณิช

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเศษ ชินวงศ์

5.อาจารย์ ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์

 

 

778 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*