การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี
2.การแก้ไขผลการเรียน
3.การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย
4.พิจารณาอาจารย์ผู้สอน แทนอาจารย์ศึกษา พาหะมาก

1,636 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*