พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยในเวลา 07.09 น. มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 08.19 น. มีพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้บริหาร คณบดี และผ้อำนวยการสำนัก สถาบัน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายบังคม ก่อนจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามลำดับ

3,122 total views, 52 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*