พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยในเวลา 07.09 น. มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 08.19 น. มีพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้บริหาร คณบดี และผ้อำนวยการสำนัก สถาบัน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายบังคม ก่อนจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามลำดับ

4,393 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*