คำสั่ง เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)

3,195 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*