ประกาศการใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
446

ประกาศการใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

https://drive.google.com/file/d/0B6i33h9C0dF_M3pnMllrazEyREE/view?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้