การปฐมนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติการในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีตกหล่น)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติการในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีตกหล่น) โดยมีนักศึกษาจำนวนเข้าร่วมทั้งหมด 38 คน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

1,267 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*