การสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) (ุรุ่นตกหล่น) ชั้นปีที่ 5  ณ ห้องช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41

จุดประสงค์ในการจัดโครงการ
1.. เพื่อนำเสนอการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา ในรูปแบบของการสัมมนา

1,732 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*