การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2561
2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี

 

3,496 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*