ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีและพิธีสมโภชน์องค์กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีจากอาคาร 41 เคลื่อนไปยังหอประชุมใหญ๋ และร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินใหญ่ โดยกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ  ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญและเกิดความศรัทธาในประพุทธศาสนาพร้อมทั้งสืบทอดประเพณีการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงสืบไปนั้น

 

1,235 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*