ขอเชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,901 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*