โครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ “โครงการ ICT เพื่อน้อง”

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.จักรพงษ์ วารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ไปจัดกิจกรรมทาสีรั้วให้กับโรงเรียนและให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ICT เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

189 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*