การประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 04.00 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ประจำสาขา เจ้าหน้าที่สาขา สโมสรคณะครุศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีกำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  โดยแบ่งแต่ละสาขาประจำจุด ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ = สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
2.ลานเทศบาลเมืองสุรินทร์ =สาขาการประถมศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 = สาขาการศึกษาปฐมวัย และ สาขาพลศึกษา

 

536 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*