การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยประเทศบรูไน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัย University Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน เข้ามาฝึกประสบการณ์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. พิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัย University Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน เข้ามาฝึกประสบการณ์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

181 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*