แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ทำการรายงานข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ภายในวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2562

ลิ้งค์กรอกข้อมูล

  1. ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2561

https://goo.gl/forms/hRDLAzaMLiUGrSMp1

  1. ข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

https://goo.gl/forms/a7qigxPm3FYGPlsN2

 

ลิ้งค์ตรวจสอบข้อมูล

  1. ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2561

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTDddyyIUiIAFm4cuVbLpj0elbYoM-IqTvXUAt3q-XE/edit?usp=sharing

  1. ข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hs-e-ppiG0GujPXWLjoddrI_tZ54jAj0cOzSOpWPWY8/edit?usp=sharing

8,424 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*