วันราชภัฏ” ๑๔ กุมภาพันธ์ ครบรอบ ๒๗ ปี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงาน “วันราชภัฏ” ครบรอบ 27 ปีวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ ในชื่องาน “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยหน่วยงานภายในต่าง ๆ ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารีร่วมกัน ตามลำดับ

สำหรับการจัดงานวันราชภัฏ เป็นพิธีที่แสดงถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์มาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

 

480 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*