ขอให้นักศึกษารายงานแจ้งสภาพรายวิชาที่สอนโดย ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน

0
684
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน

 

   นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา การวิจัยเพื่อ/และพัฒนาการเรียนรู้ หรือ รายวิชาอื่นของท่าน ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน ที่ยังค้างในกระบวนการทำงานส่งผลถึงการตัดสินผลการเรียนรู้(ให้เกรด) ขอให้นักศึกษารายงานแจ้งสภาพ รายละเอียดตามแบบฟอร์มออนไลน์ ตามลิงค์ และขอให้นักศึกษามารายงานสภาพรายบุคคล ที่กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา อาคาร 41 ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2558

กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานแจ้งสภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้