โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

0
410

โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษา ค.บ. 5 ปี ชั้นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมช้างเผือกเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

IMG_4545 (Medium) IMG_4546 (Medium) IMG_4547 (Medium) IMG_4549 (Medium) IMG_4550 (Medium) IMG_4551 (Medium) IMG_4552 (Medium) IMG_4554 (Medium) IMG_4557 (Medium) IMG_4558 (Medium) IMG_4559 (Medium) IMG_4560 (Medium) IMG_4562 (Medium)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้