โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

0
283

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เรียนเชิญ อาจารย์กรรณิการ์ บารมี ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้