ประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์

โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา

941 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*