ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

“..ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา..”

รองศาสตราจารย์ธงชัย วงศ์เสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

*การแต่งกาย ชุดสุภาพ ผ้าไทย*

 

 

439 total views, 28 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*