แจ้งเปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

0
195

แจ้งเปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยหลังจากปิดระบบ ระหว่างวันที่ 9-16มีนาคม 2559 เวลา12.00-08.00น. เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องด้านระบบปรับอากาศ บัดนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้ตามปรกติแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้