โครงการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2559

0
225

โครงการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1670 คน โดย อาจารย์ ดร.พานชัย เกษฎา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

21
4
3
Cr. /FB : Master Edu

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้