ประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 2559

0
290

วันที่ 18 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ชั้น 6 อาคาร 41  ผศ.ดร.วิเศษ ชิณวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ประธานสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่ ตัวแทนสาขาฯ ร่วมประชุมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อไป

IMG_7604
IMG_7606
IMG_7607
IMG_7609

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้