พิธียกฉัตรสัปทนพระพุทธรูปประจำคณะครุศาสตร์

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายฉัตรสัปทน พระพุทธรูปประจำคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ณ หน้าอาคาร ๔๑ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์

386 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*