กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 1/59

0
376

คณะครุศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2559 โดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน หลักจากนั้น คณะฯได้นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไล์ ควบคุมและดำเนินการผลิต โดยท่านอาจารย์จักรพงษ์ วารี พร้อมแนะนำการใช้ ไอซีที ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาและศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ บรรยากาศในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มาร่วมงานอย่างคับคั้ง และกิจกรรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”orientation”]

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้