อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู

0
328

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น.- 16.00น. คณะครุศาสตร์โดยองค์การนักศึกษา ได้จัดงาน
“อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู” ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล พูลสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้แก่ 1.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2.สาขาการประถมศึกษา 3.สาขาการศึกษาปฐมวัย 4.สาขาพลศึกษา และ 5.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งกิจกรรมการไหว้ครูเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและถือได้ว่ากิจกรรมการไหว้ครูเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดขนบธรรมเนียนประเพณีไทยมาช้านาน เป็นการรำลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ที่สองสั่งวิชาและอบรมจริยธรรมสร้างบัณฑิตเพื่อสังคม

ความสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10)

ข่าวโดย นาย ชลภาค จอกทอง

13466006_1193265890707411_550008408333033572_n 13537570_1193264684040865_774127088107281728_n 13495179_1193265307374136_7253239354019616622_n 13483216_1193265304040803_99137654745059000_o 13483209_1193264950707505_8761153735489907804_o 13466491_1193265727374094_4472539432578555682_n 13466425_1193266107374056_5230426126342664838_n 13516400_1193264540707546_4200284668371856353_n

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้