พิธีสมโภชน์กองกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะครุศาสตร์เข้าร่วมแห่พิธีสมโภชน์กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

506 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*