โครงการกีฬาต้านยาเสพติด”ไอซีทีสัมพันธ์” ครั้งที่ 1

0
177

เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ไอซีทีสัมพันธ์ครั้งที่ 1″ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักกีฬาหรือนักศึกษาจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ที่สำคัญที่สุดยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬา ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันต่อไป

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”ICT-game”]

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้