โครงการสัมมนานำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นเพิ่มเติม)

1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุพัตรา คำสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นเพิ่มเติม) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

403 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*