ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องรับรองวิทยากร ชึ้น 3 อาคาร 41

350 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*