ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41

402 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*