โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิต

0
163

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 นศ.ICTและคณะกรรมการนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาต่อไป

[Best_Wordpress_Gallery id=”21″ gal_title=”จิตอาสา2016″]

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้