ตรวจเอกสารการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 การตรวจเอกสารการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น 3 อาคาร 41 ณ ห้องช้างเผือก

582 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*