ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4” (สำหรับบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์) ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41

413 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*