การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวาระสำคัญดังนี้

1.พิจารณางบประมาณระดับบัณฑิตศคกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
2.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

276 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*