ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. อ.จิรายุทธ โสมขันเงิน ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานในการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
1.ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
2.(ร่าง)รายละเอียดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
3.(ร่าง)คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

252 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*