การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560

ประกาศ  8  มิถุนายน  2560 ด่วนที่สุด!!!  **คลิ๊ก!! เพื่อดาวโหลด** หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ
–  ขอให้ประธานนักศึกษาแต่ละโรงเรียน ดาวโหลด หนังสือ เลขที่ ศธ.0546.02/ว605 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
และนำส่งธุรการโรงเรียน เพื่อแจ้งให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ตัวแทนครูพี่เลี้ยง ๑ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันเวลาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
– ขอให้นักศึกษาแชร์ข้อมูล และแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้รู้โดยทั่วกันทุกโรงเรียน

808 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*